Newsletter

Regulamin

Wstęp

 1. Sklep internetowy pod adresem www.thinkpadworld.eu (dalej sklep internetowy) prowadzi GN System z siedzibą w Bydgoszczy, adres 85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 9, NIP 554-101-48-03.
 2. Administratorem danych osobowych jest GN System.
 3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.


Oferowane usługi

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.thinkpadworld.eu(sprzedaż internetowa),(2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a GN System
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
 4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - odbiór zamówionych produktów i zapłata.
 5. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.thinkpadworld.eu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Ceny produktów umieszczone na stronie www.thinkpadworld.eu podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
  Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Firmy GN System lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec GN System.
  W trosce o zapewnienie towaru dla jak największej grupy Klientów, sklep internetowy nie przyjmuje zamówień hurtowych. Zamówienia złożone przez jednego Klienta na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu mogą zostać przez Firmę GN System anulowane lub realizowane na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
  Klient uiszcza cenę za zamówione produkty przy sprzedaży internetowej gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym.
  Towar jest sprzedawany w następujących klasach jakości:

A1: nowy w oryginalnym opakowaniu, kompletny

A2: nowy bez oryginalnego opakowania

A3:  powystawowy, stan idealny,  100% sprawny

B1: poleasingowy, ślady użytkowania, 100% sprawny

B2: używany , stan dobry, ślady użytkowania, 100% sprawny

B3: używany, wytarta obudowa, możliwy bad piksel na matrycy, 100% sprawny

C1: mocno używany, obudowa popękana, przebarwienia na matrycy, technicznie sprawny

C2: niesprawny, uszkodzenia mechaniczne i / lub wady techniczne, do ew. naprawy

C3: niesprawny, nienadający się do naprawy

Dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia to 72h w przypadku zapłaty pobraniowej lub od zaksięgowania przelewu. W przypadku braku sprzętu na magazynie czas realizacji zamówienia to od 14 do 21 dni.
 2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski pocztą kurierską. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce "Wysyłki i zwroty".


Reklamacje i Zwroty

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 2. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.   
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Pozostałe

 1. Firma GN System zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Firma GN System nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę GN System wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 
 • Dodaj link do:
 • www.wykop.pl
 • www.facebook.com